Kaj vse zajema dokumentacija za odstranitev objekta in kje jo pridobiti?


dokumentacija za odstranitev objekta

Nekatere objekte je mogoče obnoviti, v določenih primerih pa je gradnja že tako dotrajana, da ni druge rešitve, kot da jo odstranimo. Če želite porušiti objekt, nista dovolj zgolj želja in bager, potrebna je tudi dokumentacija za odstranitev objekta, ki v nekaterih primerih vključuje gradbeno dovoljenje, spet v drugih pa vam tega ni potrebno pridobiti.

Odvisno od tega, kakšne vrste objekt odstranjujete in kje se ta nahaja, lahko dokumentacija za odstranitev objekta vsebuje različne elemente, kar lahko marsikoga zmede. V besedilu, ki je pred vami, si boste lahko prebrali vse o pridobitvi dokumentacije za odstranitev objekta, kaj natanko vsebuje, kje jo lahko pridobite in kaj morate narediti z njo, pregledali bomo, kaj o vsem tem pravijo slovenski zakoni, odgovorili pa bomo tudi na nekaj pogostih vprašanj glede odstranitve same.

Ali za rušenje potrebujem gradbeno dovoljenje?

Zakonodaja glede pridobitve gradbenega dovoljenja za odstranitev objekta se je v zadnjih letih nekoliko spremenila. Pred 1. junijem 2022 je veljalo, da za odstranitev manj zahtevnih objektov, recimo stanovanjskih hiš, gradbeno dovoljenje ni potrebno, v drugi polovici lanskega leta pa je v uporabo stopil Gradbeni zakon (GZ-1), sprejet konec leta 2021, ki to določbo deloma spreminja. V prvem odstavku svojega 5. člena namreč narekuje, da je gradbeno dovoljenje potrebno pridobiti za rušenje zahtevnega ali manj zahtevnega objekta, ki se dotika objekta na tuji sosednji nepremičnini ali stoji manj kot en meter stran od njega. Če ta pogoj ni izpolnjen, gradbenega dovoljenja še vedno ne potrebujete.

gradbeno dovoljenje

Kaj vsebuje dokumentacija za odstranitev objekta?

Če želite pridobiti gradbeno dovoljenje, morate najprej urediti projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja. Pripraviti jo mora projektant, ki izpolnjuje pogoje, zapisane v gradbenem zakonu.

Prvi odstavek 8. člena Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov narekuje, da mora dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja vsebovati podatke o udeležencih, gradnji in dokumentaciji, izjavo vodje projekta in projektanta, podatke o objektu, tehnično poročilo in grafične prikaze. V tehničnem poročilu mora biti vključen podroben opis objekta, konstrukcijski elementi in materiali, iz katerih je ta objekt izdelan, način, kako ga bo potekala odstranitev, in časovni okvir, v katerem bodo dela izvedena. Priložene mu morajo biti fotografije objekta, navajati pa mora tudi, kako bo v času trajanja del poskrbljeno za zaščito ljudi in sosednjih nepremičnin ter varovanje okolja, na kakšen način bo poskrbljeno za gradbene odpadke in kam se jih bo odlagalo.

Tudi, če vaš objekt izpolnjuje pogoje, po katerih za rušenje ne potrebujete gradbenega dovoljenja, vas čaka še nekaj prekladanja papirjev. Za rušenje je namreč potrebna še projektna dokumentacija za odstranitev objekta oziroma izvedbo odstranitve (PZO). Tudi to vam bo pripravil projektant.

odstranitev objekta

Kam z vsemi temi dokumenti?

V vsakem primeru morate rušenje objekta prijaviti na pristojni upravni enoti. Osem dni, preden začnete z rušenjem, morate oddati prijavo začetka del, ob kateri predložite tudi vso dokumentacijo.

Koliko pa vse to stane?

Pridobitev projektne dokumentacije za izvedbo odstranitve objekta vas bo po žepu udarila za najmanj 1.500 evrov, natančna cena pa je seveda odvisna od zahtevnosti projekta, ki se ga lotevate.

Kaj, če del ne prijavim?

Tako kot prijava gradnje je tudi prijava odstranitve objekta zakonsko obvezna. Če tega ne storite, vas lahko doleti denarna kazen, višina katere pa je odvisna od tega, kakšen objekt rušite.

Dokumentacija za odstranitev objekta je urejena. Kako naprej?

Ko je vsa dokumentacija za odstranitev objekta pripravljena in oddana na pristojno upravno enoto, ko ste pridobili vse potrebne izjave in dovoljenja, pride na vrsto tisti del projekta, zaradi katerega je bila dokumentacija za odstranitev objekta sploh potrebna – torej dejansko rušenje.

Podjetja, ki se ukvarjajo z odstranitvijo objektov, vam bodo rušenje zaračunala glede na velikost objekta, ki ga želite odstraniti, glede na to, kako dostopen je ta objekt, iz katerih materialov je bil zgrajen, na kakšen način in podobno. V glavnem pa velja, da rušenje delimo na manjše rušenje, pod katerega spada rušenje lop, ut in posameznih zidov, in strojno rušenje, kjer gre za odstranitev celotnega objekta. Za to vrsto rušenja je potrebna gradbena mehanizacija, pa tudi izvedba je dosti zahtevnejša in dolgotrajnejša, zato je logično, da je cena strojnega rušenja višja. Manjše rušenje vas bo stalo okrog 40 € na kvadratni meter, strojno rušenje pa še enkrat toliko.

Moram za rušenje objekta najeti izvajalca?

Seveda ni nujno, da za odstranitev objekta najamete podjetje, ki se s tem ukvarja – dela se lahko lotite tudi sami, vendar se pri tem nikar ne ozirajte samo na prihranke, ki vam jih to lahko prinese, ampak upoštevajte tudi vse varnostne napotke. Če rušite sami, boste morali poskrbeti tudi za ločeno zbiranje in odvoz odpadkov. Če boste za rušenje najeli izvajalca, se pozanimajte, kako je z odpadki – nekateri imajo zbiranje in odvoz že vključen v ceno, z drugimi pa se boste morali glede tega dogovoriti posebej.

Kako poteka samo rušenje objekta?

Tako gradnja kot rušenje se v resnici začneta s pridobivanjem potrebnih dovoljenj. Tako dokumentacija za odstranitev objekta kot za gradnjo sta nujna elementa, da lahko ta postopek sploh steče. Fizični del rušenja pa seveda poteka v ravno obratnem vrstnem redu kot gradnja. Če je priklop inštalacij, kot so internet, plin, elektrika, voda in kanalizacija zadnji korak pri gradnji, morate pri odstranitvi najprej poskrbeti ravno za to. Sledi iznos notranje opreme, torej pohištva, bele tehnike in tako dalje, ter demontaža oken in vrat, naslednji korak je odstranitev kritine in ostrešja, pri čemer je potrebno paziti, da predčasno ne porušite nosilnih sten, saj je to lahko nevarno in oteži potek nadaljnjega rušenja. Sledi še odstranjevanje predelnih sten, pohodnih elementov medetaže, končno pa še nosilne konstrukcije.

Odstranitev oziroma rušenje objekta je proces, na katerega se je potrebno dobro pripraviti. Dokumentacija za odstranitev objekta je obvezen del tega procesa, ne glede na to, ali za rušenje potrebujete gradbeno dovoljenje ali ne. Če si boste natanko prebrali, kaj vse morate urediti pred rušenjem, in se tega držali, boste poskrbeli, da bo odstranitev objekta potekala varno in zakonito.

Zadnji prispevki