Končniki za traktorje so ključni rezervni deli


Začnemo lahko z enostavno otroško zgodbico, ki lepo ponazori, kako je vsak še tako majhen delec (kot so končniki za traktorje) pomemben za pravilno delovanje celotnega sistema. Kmet na svoji kmetiji za obdelovanje njive s krompirjem uporablja traktor, ki mu dobro služi. Zato vsak mesec pridela veliko pridelka, ki ga proda svojim zvestim kupcem. Nekega dne se na traktorju pokvarijo končniki, zardi česar traktor ne deluje več, kmet ne more obdelati njive in shraniti pridelka, stranke pa ne morejo kupiti okusnega krompirja.

Končniki za traktorje

Zgodba je res otroška, vendar je pomembno njeno sporočilo, ki ponazori, kako lahko, na videz majhen in nepomemben delec, povzroči nastanek problema večje razsežnosti. Končniki za traktorje odigrajo pomembno vlogo pri delovanju tega nadvse priročnega kmečkega vozila in v končni fazi omogočajo, da lahko mestna družba vsak teden kupi svoj kilogram okusnega krompirja.

Majhen rezervni del velikega vozila

Končniki za traktorje so ključni deli krmilnega mehanizma podvozja traktorja. Naloga teh skritih in marsikomu nepoznanih delov je uravnavanje zračnosti. Pri končniku gre za kroglični zglob, nameščen na levi in desni strani obeh zunanjih koncev volanskega droga. Naloga krogličnega zgloba na krmilnem drogu je prenos sile in kompenzacija premikov. Za nas laike, če povemo po domače – končniki za traktorje odigrajo pomembno vlogo pri vožnji in krmiljenju traktorja in pa tudi drugih delovnih strojev. Sedaj razumemo, zakaj traktor v naši zgodbi ni deloval.

Končniki za traktorje morajo biti varni in zelo odporni, saj pri krmiljenju, zaradi teže teh delovnih strojev, nastajajo zelo velike sile in obremenitve na podvozje. Pri nakupu je torej potrebno paziti na njihovo kvaliteto, saj lahko v nasprotnem primeru hitro pride do okvar zglobov končnikov.

Kdaj po nove končnike

Končniki za traktorje so deli traktorja, ki so izpostavljeni stalnim obremenitvam in se seveda zato tudi obrabljajo. Njihova menjava je na vsake toliko časa nujno potrebna – ne samo zato, ker imajo ključen vpliv na vožnjo traktorja, ampak tudi zato, ker njihovo nepravilno delovanje negativno vpliva tudi na druge dele traktorskega podvozja (zglobi in volanski drogovi).

Do okvar končnikov pride takrat, ko se v njih pojavi zračnost. Le ta pa je posledica sunkovite vožnje po razgibanem kmečkem terenu, saj to še dodatno obremeni in negativno vpliva na elemente traktorskega podvozja. Ker se je takemu načinu vožnje mogoče izogniti, lahko kmet že samo z odgovornim upravljanjem vozila ključno pripomore k podaljšanju življenjske dobe končnikov. Drugi razlog pa je popolnoma neizogiben, saj končniki za traktorje z leti in prevoženimi kilometri slabijo.

Brezhibni končniki in varna vožnja

Veliko premalo se poudarja pomen varne vožnje na podeželju, ob premagovanju neravnega terena z zelo težkimi vozili, ko je voznik še toliko bolj ranljiv in izpostavljen morebitnim poškodbam. Zato je nujno potrebno zavedanje o brezhibnosti traktorjev in drugih kmetijskih strojev.

Okvarjeni končniki že pri manjših spremembah smeri volana, v isti meri ne premaknejo koles, posledično pa ne pride do spremembe smeri vožnje. Voznik tako izgubi občutek kontrole nad vozilom, kar je že samo po sebi izredno nevarno. Ker se smer koles ne spremeni za toliko kolikor bi voznik želel, lahko pride do številnih nesreč – traktor se ne more izogniti oviri in trči vanjo, zaradi nezmožnosti upravljanja vozila lahko pride do zdrsa na neravnem terenu.

Eden glavnih znakov, da s končniki ni vse v redu je slišanje udarce, ki se pojavijo predvsem ob vožnji po neravnem terenu. To je tudi razlog za poslabšanje krmiljenja, močno pa se poveča obraba traktorskih pnevmatik. Okvari se lahko le en končnik ali pa oba hkrati, kar je sicer redkejši pojav.

Končniki so eden pomembnejših sestavnih delov traktorskega podvozja. Ob njihovem nakupu moramo biti pozorni, da so izdelani v skladu z vsemi zahtevanimi normami in dimenzijami, ki jih zahteva proizvajalec delovnega stroja. Na prvem mestu moramo izbrati končnike iz kakovostnih materialov, ki so izdelani v preverjenih postopkih izdelave. Le tako si zagotovimo varno uporabo vozila.

Zadnji prispevki