Registracija prikolice do 750 kg


Registracija prikolice do 750 kg ni potrebna. Če je ta zavarovana preko vlečnega vozila. Zato mora biti vozilo – vlečno, označeno z isto registrsko tablico in res namenjeno, kot vlečno vozilo. Za lahke priklopnike je potrebna registracija na vsake štiri leta. Kaj moramo še vedeti? Zbrali smo nekaj informacij, ki vam bodo v pomoč pri registraciji prikolice do 750 kilogramov.

 

Registracija prikolice do 750 kg – kaj pravi zakon o ZVCP

 

Če imate vozniško dovoljenje za B kategorijo, potem smete voziti motorno vozilo do te kategorije, tudi če dodate prikolico do največje dovoljene mase. Vozilo s preklopom namreč smete voziti z dodatnim priklopom, a ta ne sme presegati 3.500 skupne mase. Če bi skupno maso vozniki presegali, bi morali opraviti še dodatni praktični del.

 

Registracija prikolice do 750 kg  – kaj pomeni kratica NDM

 

Velikokrat zasledimo kratico NDM a ne vemo kaj točno pomeni, kajne? Gre namreč za kratico, ki nam pove, kaj je največja določena masa vozila. Torej NDM je po izračunu masa vozila s prištevkom nosilnosti vozila. Da ne bi ta podatek zamenjali z maso vozila, kot to naredi večina, vam priporočamo dodatno pozornost pri tem, saj ima vsako vozilo ali prikolica ta podatek naveden v homologacijskem kartončku.

 

Registracija prikolice do 750 kg  – vleka prikolice

 

Če imamo prikolico do 750 kg, torej največjo dovoljeno maso NDM do 750 kg jo lahko vozimo z B kategorijo in pri tem ne rabimo upoštevati največjo dovoljeno maso 3.500 kg. Poznamo sicer izraz »lahki priklopnik« , ki se velikokrat enači z izrazom priklopno vozilo. Lahki priklopniki so tisti, ki ne presegajo 750 kg in ga lahko dodamo kateremukoli osebnemu vozilu, kombiju ali avtodomu. To pa zato, ker se NDM obeh vozil ne seštevata.

Za lahki priklopnik registracija ni potrebna, ker je zavarovan preko osebnega vozila. Vendar moramo vedno imeti tretjo tablico, kar pomeni, da pri vleki vedno uporabimo tretjo tablico, na kateri so zapisane iste registrske številke, kot na osebnem avtomobilu. Kar pa ne pomeni, da priklopno vozilo nima tehničnega pregleda.

 

Registracija prikolice do 750 kg

 

Registracija prikolice do 750 kg  – kdaj na tehnični pregled

 

Vsi vemo, da  ima tehnični pregled vozila določeno veljavnost. Za motorna vozila in tudi priklopna vozila se opravi prvi tehnični pregled štiri leta po prvi registraciji, potem pa na vsaki dve leti, pa vse tja do osmega leta starosti. Kar pa ne velja najbolj za lahke priklopnike oziroma za prikolice do 750 kg. Prvi tehnični pregled se opravi štiri leta po nakupu ali pa bolje rečeno po prvi registraciji, nato pa na vsaka štiri leta.

Naj torej ponovimo, registracija lahkega prikolice do 750 kg ni potrebna , saj je zavarovana preko vašega avtomobila  ali bolje rečeno vlečnega vozila. Vse kar je potrebno je to, da mora biti prikolica do 750 kg  biti opremljena s enako oznako kot avtomobil. Torej imeti je treba enako registrsko številko, kot jo ima vlečno vozilo

Če pa imate prikolico, ki je težja od 750 kg, pa jo boste morali registrirati in vsako leto plačati zavarovanje in cestnino. Težje prikolice imajo po navadi tudi svojo registrsko oznako in prometno dovoljenje.

 

Registracija prikolice do 750 kg  – kako hitro se lahko vozimo s prikolico

 

Tudi tukaj so določene omejitve. Če vlečemo prikolico z vlečnim vozilom, ki ima največjo dovoljeno maso NDM 3500 kg, potem lahko po Sloveniji vozimo maksimalno omejitvijo 100 km/h  po avtocesti. Na hitrih cestah zunaj naselja je največja dovoljena hitrost  80 km/h. Vozniki moramo sami biti v hitrosti dosledni, da ne pride do kršitev v cestno prometnih predpisih, prav tako pa moramo upoštevat še vse ostale okoliščine in vremenske vplive.

 

 

Registracija prikolice do 750 kg  – pazite na obremenitev

 

Naj vas dobro namerno opozorimo na določene nejasnosti. V potrdilu o skladnosti vlečnega vozila je  zapisana največja dovoljena masa priklopnika 750 kg in največja dovoljena masa vlečnega vozila, ki pa je 3000 kg. Tako presegamo 3500 kg. Vozniki moramo upoštevati podatke o skupni dovoljeni masi vozil. Kadar je vlečno vozilo obremenjeno ali preobremenjeno do svoje največje dovoljene mase, je največja dovoljena masa priklopnika lahko samo tolikšna, da največja dovoljena masa vlečnega vozila in prikolice ni presežena.

Zadnji prispevki